Manifestatie de Laatste Trein

Een belangrijk onderdeel van het Jubeljaar 2015 is de Opera "de Laatste Trein". Dit moet het klapstuk worden in het Jubeljaar, als de treinen voor het laatste over het viaduct rijden. Berend Jan Berends en Guido Sluijsmans trekken in fase 1 dit grootse evenement vlot en organiseren in maart 2013 inspraakavonden, zogenaamde 'werksessies'. Schrijf je in voor di 19 of do 28 maart via info@berendjanberends.nl

Het gegeven ‘de laatste trein’ zal als leidraad gelden voor de volksopera. Vergevorderde amateur zangers, een professioneel orkest en 150 tot 200 bewoners/amateur zangers zullen de kern gaan vormen van de volksopera. Het bovengrondse spoor, de laatste trein en/of het station zullen het decor vormen voor de opera. Een vlakke goederentrein kan het podium zijn voor de voorstelling. 

Het streven is om het artistieke team; librettoschrijver, dirigent, componist, regisseur, decor- en kostuumontwerper uit Delft te halen om het op deze wijze een echt Delfts product te laten worden met een landelijke uitstraling. Hiermee wordt de Spoorzone en Delft landelijk op de kaart gezet.

De voorstelling zal enigszins los komen te staan van de werkelijke planning van de tunnelbouw en daadwerkelijk laatste trein. Vele factoren binnen dit traject zijn onzeker en niet in te plannen in de productie. Met vele medewerkers, zoals het artistieke team en het orkest, zullen tijdig afspraken gemaakt moeten worden. Vertragingen in de bouw of technische onmogelijkheden op het spoortraject mogen niet belemmerend zijn voor de productie.

Afhankelijk van de technische mogelijkheden en de mogelijke bezoekersaantallen zal de volksopera 12x gespeeld gaan worden, verdeeld over 4 weekeinden binnen een maand. We streven naar 500 bezoekers per voorstelling. In totaal komt dat neer op 6000 bezoekers.

Als je wilt meedenken en meewerken. Meld je aan!

Opgeven