Projecten van en met WeSD

WeSD kent vele soorten projecten. Veel plannen beginnen bij WeSD, we zijn een broedplaats voor nieuwe ideeën en een markt voor samenwerking.

Naast de eigen activiteiten stimuleert WeSD de samenhang en synergie tussen groepen en individuen waar we mee samenwerken of waar we via onze sponsors financieel aan bijdragen. 

Overzicht projecten

Lopende en toekomstige activiteiten voor 2014 

Bekijk de Overzicht projecten projecten >

Spoorzone Ontmoetingen

Projecten in het cluster Ontmoetingen richten zich op activiteiten waarbij bewoners, bouwers, bestuurders en vele anderen, met elkaar in kontakt komen. De laatst georganiseerde ontmoeting dateert alweer van 23 juni 2009 en zal in 2011 gevolgd worden door een nieuwe serie. Zodra daar meer over bekend is, lees je dat hier.

Bekijk de Spoorzone Ontmoetingen projecten >

Spoorzone Verbeelden

In het cluster Spoorzone Verbeelden staan de projecten die zich vooral richten op theater, openbare manifestaties en andere produkties die de Spoorzone als thema hebben.

Bekijk de Spoorzone Verbeelden projecten >

Spoorzone Archieven

Een archief is een bewaarplaats voor stukken, beelden en andere informatiedragers die wat vertellen over een gebied. We noemen dit cluster Spoorzone Archieven.

Bekijk de Spoorzone Archieven projecten >

Spoorzone Spelen en Leren

In het cluster Spoorzone Spelen en Leren bevinden zich de projecten die gericht zijn op kennisoverdracht en actief zijn en samen doen!

Bekijk de Spoorzone Spelen en Leren projecten >

Diner Pensant 2012, Delft graaft dieper

Doel van de Diners Pensants: denk mee over de kansen die de nieuwe spoorzone biedt. En omdat je daarbij best buiten de geeigende kaders mag denken, beginnen we met een nabeschouwing.

Bekijk de Diner Pensant 2012, Delft graaft dieper projecten >