zoektocht naar artistiek leiding voor Manifestatie de Laatste Trein

Begin 2015 zal de verhuizing van de Delftse trein van het viaduct naar de tunnel plaats gaan vinden. Een unieke gebeurtenis om met een groots spektakel te markeren: Manifestatie de Laatste Trein. Op woensdag 27 november trotseerden 25 Delftenaren het gure herfstweer om mee te praten over de mogelijke invulling van dat spektakel.

MLT raadpleging 27 nov 2013 @ VAK, ruimte 1.14, van 19:30-21:00 uur
verslag van de MLT info-en-raadpleeg avond van het Delftse culturele veld

doel van de avond:
stap zetten op weg naar concrete artistieke invulling van het Bestemming 015 editie 2015 Manifestatie Laatste Trein.
Kickstart die trein op Youtube http://www.youtube.com/watch?v=muW_I6ze_GQ 

19.30 uur welkom door Nathalie van der Hak en Jitske Zitman: welkom Milène Junius, relatie met festivals Bestemming 015

In 2015 verhuist de trein van het viaduct naar de tunnel. deze mijlpaal markeren met een grote manifestatie door en voor Delft, een feest. Kader In diezelfde periode zal de opening van het station, het ingebruikneming van het nieuwe stadskantoor en het ontwikkelen van de wijk Nieuw Delft ook gevierd worden. met alle partijen schuiven wij nu aan tafel om ieders plannen en mogelijkheden te peilen.

Focus van de avond op MLT: keuze voor een artistiek leider, die een plan schetst met daarbijbehorende kosteninschatting. De dekking voor die kosten zullen door vele partijen gedragen moeten worden: kaartverkoop, eigen bijdrage, sponsors, fondsen en natuurlijk gemeente, deels in natura, hierover meer door Milène Junius, wethouder Cultuur en Spoorzone, later op de avond.

19.45 uur presentaties artistieke plannenmakers

Jens-Erwin Siemssen
Das Letzte Kleinod door Jens-Erwin Siemssen

 • Jens-Erwin Siemssen, uit Duitsland, spreekt vloeiend Nederlands. Veel ervaring met reizende voorstellingen. Zou zelfs zijn eigen trein mee kunnen nemen. In zijn voorstellingen werken professionals samen met amateurs. Kernwoord: locatietheater, laat zich inspireren door de locatie, de omgeving en alle relevante elementen om met die input een speciaal stuk op maat te maken. http://www.das-letzte-kleinod.de/Gallery.330.0.html

 • Merlijn Twaalfhoven, Componist en muzikaal talent bekend van Syrious Mission, waar hij door middel van muziek kinderen uit Syrische en Israelische gebieden projecten doet. Het samenbrengen van zeer diverse groepen, al samenwerkend aan één gezamenlijk doel en muziek. 
  http://merlijntwaalfhoven.com/nl/blog/syrious-mission-5-dagboek

 • Holland Opera, draaide afgelopen jaar een maand lang Blauwbaard en op dit moment werken zij aan Don't Look Back. mix van professionals samen met grote groepen amateurs. kernwoorden opera op locatie en community opera. hier wordt een bestaand verhaal neergezet en ingepast in de te bespelen omgeving.
  http://www.operaoplocatie.nl/

 • Dario Fo, Rick Schoonebeek en Wilma Sekrève lichten hun werkwijze toe aan de hand van de making-of van Opera Carmen in 2003. zij varen hun team van 12 professionals in om met de locale bevolking in korte tijd en in hoog tempo een voorstelling te maken. maken gebruik van bestaande verhalen http://www.youtube.com/watch?v=bEa7TNfWph0

 • Jan van der Mast, toneelschrijver Delftenaar. werkt en woont in de SPoorzone. ZIjn verbeelding gaat al jaren over de laatste trein. zal graag bijdragen in teksten als toneelschrijver voor MLT. Retourtje Delft en Dwars door Delft leverde mooie bijeenkomsten op op de kop van het Legermuseum, met oa het 'Spoorzonelied' (hier uitgevoerd tijdens Bestemming015 editie 2013 in de stationshal van Delft) http://www.youtube.com/watch?v=p6GcVYWq64s
  en http://janvandermast.nl/Foto.html

 • Metamorphose team, Linda Ammerlaan en Frank Koenen, hebben in 2007 in Poptahof met de bewoners op locatie de voorstelling Orpheus en Euridice gemaakt. Locatie theater over de grote verandering in de buurt, namelijk het afbreken van de flat. duidelijke parallel met de SPoorzone die in transitie is, met markeren van de Laatste Trein= mijlpaal 
  korte video http://vimeo.com/3283249 
  langere versie: ca. 18 minuten http://www.youtube.com/watch?v=HNNWqXVD3Y0

 

20:30 uur Milène Junius, wethouder Cultuur en Spoorzone, spreekt steun aan MLT uit en kondigt deskundigheidsondersteuning aan voor amateurveld in voorbereiding op Manifestatie Laatste Trein, in de vorm van masterclasses en professionele workshops.

20:45 uur vragenronde, algemene roep om concrete details: wanneer gaat het precies plaats vinden, wat kan ieders rol zijn in het geheel? belangrijke vragen waarop nu geen duidelijk antwoord is te geven. korte discussie over hoe en wie kan intekenen tzt. als individu? of ook als vereniging? deze vragen blijven open tot een volgende informatieronde in het vroege voorjaar van 2014. men gaat er op dit moment algemeen van uit dat de omzetting van de treindienstregeling in februari 2015 zal plaatsvinden. 

aansluitend stemronde*, de aanwezigen brengen op maximaal 2 partijen een raadgevende stem uit. deze peiling gaat mee naar het MLT-overleg van het MLT-projectteam dat de uiteindelijke opdracht geven, bestaande uit VAK, WeSD en Delfts Peil.

20:55 vervolgstappen: de MLT-overleg zal twee partijen uitnodigen om een integraal schetsontwerp in te leveren en begin februari te presenteren. Uit die twee plannen zal dan de definitieve keuze voor een artistiek partij worden gemaakt, die het plan daarna verder kan uitwerken en uitvoeren. Die beslissing zal waarschijnlijk in februari 2014 kunnen vallen, afhankelijk van de bouwwerkzaamheden. |
De genoemde uitnodigingen zullen dan medio december 2013 gestuurd worden.

21:00 uur dank en afsluiting. Gelegenheid tot napraten in Grand Café Verderop (beneden in VAK)

 

Met dank aan alle aanwezigen voor hun komst en inbreng in de discussie. Ieders reacties en opmerkingen zien wij graag tegemoet, mail ze alsjeblieft o.v.v. 'MLT raadpleging' naar info@werkplaatsspoorzonedelft.nl

 

*=stembriefje zag er aldus uit:

Wie wordt de artistiek leider?
Welke plannenmakers krijgen een vervolg schetsopdracht?
Geef je advies mee aan het bestuur van de stichting Delfts Peil!
Kruis maximaal 2 keuzes aan en deponeer je stembriefje in de daarvoor bestemde doos
O Jens-Erwin Siemssen


O Merlijn Twaalfhoven

O Holland Opera
 

O Jan van der Mast

O Linda Ammerlaan en Frank Koenen, team Metamorphose

O Dario Fo

naar het nieuwsoverzicht > >