Herbestemming Stationsgebouw, thema Diner Pensant 16 maart 2013

Een nieuwe bestemming voor NS-station Delft - ideeën te over

Grand café, museum voor moderne kunst, dansschool, hotel, nachtclub - aan voorstellen geen gebrek tijdens het Diner Pensant over ‘Herbestemming van station Delft’ afgelopen zaterdag 16 maart in Hotel Coen. 

Daar waren buurtbewoners en andere betrokken Delftenaren bijeen om onder het genot van een Ooster buffet van gedachten te wisselen over het tweede leven van het historische stationsgebouw van Delft, dat ingaat zodra de trein van het Spoorviaduct verhuist naar de Spoortunnel in 2015.

Herbestemming van een gebouw als het station is immers een kwestie die vraagt om zorgvuldige afwegingen van alle belangen. Om de gedachten te bepalen hield Alexander de Ridder, docent Renovatie aan de TUDelft, op uitnodiging van de organisatoren MoTiv en Werkplaats Spoorzone Delft een presentatie over herbestemming van monumenten. Het geven van een nieuwe bestemming aan een historisch bouwwerk blijkt iets te zijn van alle tijden. Het welslagen van zo'n onderneming is lang niet vanzelfsprekend, maar hangt in grote mate af van de nieuwe functie die het gebouw krijgt.

Uit het gesprek dat volgde rees een gebouw op voor de ogen van de aanwezigen, waar een ander tempo heerst dan op de perrons eronder: een gebouw dat uitnodigt om de tijd te nemen voor een kopje koffie, een bloemenwinkel, of een tentoonstelling. Iedereen was het erover eens dat het gebouw openbaar moet blijven. Een combinatie van functies zoals kunst en café zal het meest recht doen aan de centrale ligging van het gebouw, aan de rand van een stadspark.

De avond werd verluchtigd met een column van Jos Lammers en ballades van stadstroubadour Hans Steenks, waarin de veranderingen die de stad ondergaat in country stijl werden bezongen. Ook de korte film die aan het einde van het diner werd gedraaid, Spoor 015, had de metamorfose van de stad als thema. Het moge duidelijk zijn: het spoorzoneproject laat niemand in Delft onberoerd. Het biedt aanknopingspunten waarin een nieuwe gemeenschapszin kan ontstaan, zoals tijdens de Diners Pensant. 

naar het nieuwsoverzicht > >

Context van het artikel

Aan een Diner Pensant komt men bijeen om over een actueel onderwerp van gedachten te wisselen. Meestal geeft een deskundige spreker een voorzet en discussiëren de aanwezigen onder het genot van een diner en een drankje aan de bar verder.