Das Letzte Kleinod voor Laatste Trein

De plannen zijn gepresenteerd en de keuze is gemaakt. In overleg met de aannemer, bouwers en slopers gaan we de mogelijkheden ontwikkelen om het Spoorviaduct te gebruiken in een daverend afscheid van De Laatste Trein, verwacht begin 2015. Lees hieronder de verslagen.

 

 

Kort verslag van de MLT top op WeSD:
woensdag 26 maart
12-13:30 uur
een bijeenkomst voor alle essentiële betrokkenen over de plannen voor de Manifestatie de Laatste Trein, begin 2015.

 

Aanwezigen

 -OBS: Isidoor Hermans en Anja Klaver

- ProRail: Ad Broeders en Jeroen Mansveld
- NS: Lisa Oosterdijk en René Zirkzee

-gemeente Delft: Milène Junius en Wesna Snijder
-Das Letzte Kleinod (DLK): Jens-Erwin Siemssen en Juliane Lenssen
-Dario Fo: Wilma Sekreve en Rick Schoonbeek
-Linda Ammerlaan
-Jan van der Mast
-VAK: Ria Zonneveld, Nathalie van der Hak
-WeSD: bestuur Kees Ruijgrok (voorzitter), Erik Otto, Wanny Tirtawidjaja, fondsenwerver Annemieke Ruijgrok en coördinator Jitske Zitman (verslag en foto’s)Verslag
1 Welkom door Kees Ruijgrok, voorzitter van WeSD. Korte voorstelronde langs alle aanwezigen.

 

2 De presentatie van Jens-Erwin Siemssen draait om het afscheid van het Spoorviaduct dat 50 jaar bepalend is geweest voor het Delftse gezicht. Treinstellen rijden langs publiekstribunes, het viaduct als podium. De voorstelling bestaat uit een parade van verschillende treinvoorstellen. In de voorbereidingen de Delftenaren betrekken, verhalen samen met Jan van der Mast samenstellen op basis van interviews en andere vormen van actieve participatie.


Jens-Erwin Siemssen presenteert de plannen van Das Letzte Kleinod

Alle uitwerkingen van de huidige schets en plannen voor de volgende fase zullen door DLK uiteraard in overleg met ProRail, OBS en NS gemaakt worden. Tot slot wijst DLK op hun flexibele werkwijze, zij hebben veel ervaring met locatietheater; zich te plooien naar wat er plaatselijk mogelijk is.

 

 

 

 

 

De presentatie van Dario Fo door Wilma Sekreve houdt de mogelijkheden voor de voorstelling open. Het toeleidingstraject zal gaan over een aantal ‘dwarsliggers’ en andere voorbereidende werkgroepen (organisatie, PR en artistiek) waar zoveel mogelijk Delftenaren in zullen participeren.

Wilma Sekreve presenteert de plannen van Dario Fo

Dario Fo heeft veel ervaring met locatietheater, het werken met grote groepen en het betrekken van diverse delen van de lokale bevolking in nagenoeg alle aspecten van de voorbereiding op een voorstelling. Rond de 250 Delftenaren zouden zo bij MLT betrokken zijn, maar dit aantal kan ook veranderen.

3 Plenaire reactieronde en (punt 4) Vragen Algemeen: MLT wordt een “ambitieus” project genoemd met als grote uitdaging de inpasbaarheid in de logistieke en technische planning, in relatie tot zowel de bouwwerkzaamheden als de dienstregeling van de treinen.
Beide plannen zijn “bijzonder”, “gedurfd”, “fantastisch” Het mobiliseren van de Delftse bevolking spreekt de gemeente aan, en wil daarbij bemiddelen.
“maar t moet wel KUNNEN” MLT mag uiteraard “niet in de weg staan”
Ad Broeders, ProRail, schetst de gang van zaken in het omzettingweekend. Het weer is uiteraard een factor van belang: in februari kan een fikse sneeuwbui het werk voor onduidelijke tijd uitstellen. Verder geeft hij aan dat het niet goed denkbaar is in diezelfde periode een dergelijk groot publieksevenement in hetzelfde gebied te houden. Niet alleen de werkzaamheden drukken immers op de spoorzone, ook het trein-vervangende busvervoer zal daar en dan een plaats krijgen. Broeders denkt binnen 2 maanden meer duidelijkheid te kunnen geven over de planning van de buitengebruikstelling van het spoor. NS en ProRail zullen eerst onderling overleg voeren.

De unieke mogelijkheid van het viaduct als podium zal zich maar één keer voordoen, namelijk vlak voor de sloop. Algemene teneur dat deze kans zoveel mogelijk aangegrepen dient te worden: maximale zichtbaarheid voor Spoorzone Delft. Afscheid van trein en viaduct (with a bang! Wat deed Rijswijk?), ontwikkeling nieuwe stadsgebied en opening nieuw station. NS wil dit alles graag zoveel mogelijk bundelen. Een ambiteus project als MLT past goed bij een dergelijk ambitieus project dat Spoorzone Delft zelf is.

 

5 Stuurgroep namens OBS zullen Isidoor Hermans en namens ProRail Ad Broeders, tot nader order, plaatsnemen. NS zal niet in de stuurgroep plaatsnemen, maar per cc via ProRail op de hoogte blijven. Wesna Snijder zal bij gemeente Delft kijken wie het wordt en van de VAK Nathalie van der Hak. Met één stoel voor WeSD zal de stuurgroep uit 5 stemmen bestaan. Zie verder hieronder punt 7

6 Sponsorgroep korte schets van de financiën. Beide begrotingen rekenen op € 5 ton, maar zijn rekbaar. We houden een minimum aan van € 3 ton. De fundraising enerzijds bij culturele fondsen door Annemieke Ruijgrok. Anderzijds de sponsorcommissie, die zich zal richten op 1) de essentiële partners, hier vandaag aan tafel. 2) Delftse ondernemingen en 3) daarna ook crowdfunding en kaartverkoop. Erik Otto, penningmeester van WeSD, leidt de sponsorcommissie. Milène Junius zal in de sponsorcommissie plaatsnemen. Erik Meerman zal worden uitgenodigd. Jitske secretaris,


7 Afspraken onderzoek naar samenwerking DLK en Dario Fo. Uit het na-overleg blijkt dat er een heldere keuze voor één van de beide artistiek partijen gemaakt moet worden.

besluitvormingtraject door Stuurgroep MLT, vervolgbijeenkomst 10 april

Aanwezig:

ProRail Ad Broeders en Jeroen Mansveld,

Gemeente Delft Wesna Snijders,

VAK Nathalie van der Hak

WeSD Kees Ruijgrok en Jitske Zitman

in cc: OBS en NS


Agenda:
mogelijkheden besproken van een MLT op basis van het plan van Das Letzte Kleinod (DLK): gebruik makend van het spoorviaduct.

Ook Ad Broeders vond de ideeën van DLK het meest aansprekend en had een goede indruk van Jens-Erwin Siemssen s aanpak. Ad verwoordde dat met "Hij stelde de juiste vragen" 


Vervolg

Ad en Jeroen lichtten de globale planning van het bouwproject toe: de treinverbinding wordt van 21-28 feb 2015van het viaduct omgezet naar de tunnel. Direct daarna gaat een aannemer het viaduct strippen van alle treintoebehoren om het daarna te slopen.

Dat zou het moment zijn om een MLT te plannen.

volgende stappen:

1 verkenning
Ad en Jeroen bieden aan om op zeer korte termijn DLK, die aannemer en ProRail bij elkaar te krijgen over de planning en hoe MLT in te passen. Jitske zal daar ook bij aanwezig zijn.

2 totaalplan in stuurgroep
Op basis van de DLK-ideeënschets, de uitkomsten van de verkenning en alle relevante informatie schrijft WeSD momenteel aan het grande MLTprojectplan: artistiek, participatiemogelijkheden, zakelijk, begroting, funding etc
Dat plan zal in de volgende stuurgroep-vergadering beoordeeld worden. Uitnodiging daarvoor volgt

naar het nieuwsoverzicht > >