Vereniging WeSD in liquidatie

De vereniging WeSD is in liquidatie en wordt opgeheven per 1-1-2019. Lees verder voor het verslag van de ALV op 8 november j.l. waarin dit besluit is genomen.

VERSLAG
Vereniging Werkplaats Spoorzone Delft -in liquidatie- hield haar laatste Algemene LedenVergadering op donderdag 8 november 2018 van 20:00-22:00 op het Noordeinde 15 te Delft.

aanwezig: Astrid Keers, Erik Otto, Jasper van Zwol, Ron Witsenboer bestuurders WeSD, Jitske Zitman- coördinator WeSD, Marjan Sleijster – boekhouder WeSD, Taufan ter Weel- Hoorbare Herinneringen, Bert Slagmolen (& Marja), Anke van Lon – oud WeSD-bestuurders, Simon Huiberts – Delft Bloeit, Ieke Frankenmolen- kascommissie, Ineke Hulshof- Delft Design afwezig met bericht: Kees Ruijgrok- oud-WeSD, Irma Lauwers- Spoorzone Delft, Anne Koning – oud-WeSD

1 Opening
A) welkom door Astrid Keers, korte introductie aanwezigen o.a. de oud-bestuursleden die 12,5 jaar geleden zijn begonnen. Deze vergadering komt het ontbindingsvoorstel ter tafel omdat de subsidies zijn gestopt en weinig medewerking kwam van gemeente. We proberen onze ideeën bij andere gremia onder te brengen teneinde ze te realiseren.
-> Suggestie: evt archiefmateriaal onderbrengen bij Eppo van Nispen tot Sevenaer – oud-WeSDbestuurder is inmiddels directeur bij Beeld & Geluid -museum. Bert Slagmolen polst Eppo
B) vaststelling agenda zonder wijzigingen

2 ingekomen stukken: geen

3 Verslag vorige keer WeSD ALV 2016 staat reeds eerder vastgesteld online http://www.werkplaatsspoorzonedelft.nl/over-wesd/de-ledenvergadering

4 jaarverslag 2016 vastgesteld

5 jaarverslag 2017-2018 vastgesteld

6 jaarcijfers 2016 reeds goedgekeurd door kascommissie o.l.v. penningmeester Erik Otto bestond verder uit Marjan Sleijster boekhouder, Kees Ruijgrok en Ieke Frankenmolen.

7 jaarcijfers 2017-2018 waren geen grote uitgaven, want steeds minder projecten. Erik Otto licht ter vergadering toe: we zorgen voor def afrekening, alles opzeggen, alles op 0 zetten en opheffen. M.a.w. nadere berichtgeving van Erik Otto volgt begin 2019

8 Ontbindingsvoorstel conform art 7 van de statuten. De aanwezigen die de vereniging hebben opgericht, hebben destijds al goed voorgesorteerd en nu kan de club netjes ontbonden worden. Een burgerinitiatief heeft per definitie een tijdelijk karakter, en nu is de tijd aangebroken om af te ronden. Dit voelt ook goed voor de oprichters.
-> de website wordt overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek, die een kopie online zal bewaren. Physiek archief kan qua papier wellicht naar Archief Delft. En andere spullen / erfenis zijn om nader uit te zoeken en verdelen.
-> NB Gedurende 10 jaar na vereffening gegevens bewaren. De boekhouder draagt hier zorg voor

9 een greep uit het glorieuze WESD verleden. Jitske presenteert 45 foto’s uit de recente WeSD-jaren. Daarnaast worden andere, oudere herinneringen opgehaald onder leiding van de aanwezige oud-bestuursleden. Taufan vertelt over Hoorbare Herinneringen. Gememoreerd worden ook het project Gebruik de Lege Ruimte, een WeSD initiatief samen met TOP en Delft Design. En het educatieve project van Binnenste Buiten die lesbrieven ontwikkelde voor schoolgaande jeugd in Delft over de bouw van de Spoortunnel.

10 over te dragen ideeën
I) Kunstroute – Jasper presenteerde dit reeds in TOP in 2016. De gemeente zou werkgroep oprichten, nooit gebeurd. Om de bestaande routes te verbinden: keramiekroute. Techniek, historie, plek voor Ricardis vinden. Pijlermonument hoort erbij. Jasper maakte de schetsen als basis voor de technische tekening. Laat de innovatie van techniek op één of andere manier zien. Bijv Daan Roosegaarde achtige straatverlichting. Jasper ontwerpt A3 met ideeënlijst om aan OBS aan te bieden tijdens de afscheidsborrel op 20 december in het Oude Station Deflt, thans Pavarotti.
II) Parkeergarage opfleuren met foto’s en vondsten – Ron presenteerde dit reeds in TOP in 2016. Vondsten zoals misbaksels, het kijkertje, blik schildpaddesoep. A la Phoenixgarage, en Markthal tijdtrap in Rotterdam, de verloren toren in Nijmegen, Castellum in Woerden. Afbeeldingen zoals de foto’s door Delftenaren die zo actief tijdens de bouw hebben gefotografeerd. Doel verbindingen maken: verleden-heden, onder-boven, toerist-stad, stad-Spoorzone. de stadsarcheoloog Steven Jongma was enthousiast, maar moeilijk te realiseren vanwege … waar isWeSD ALV donderdag 8 november 2018 20:00-22:00 Noordeinde 15 Delftplek? Je moet wel het hele verhaal vertellen. Maar het is moeilijk om plek te vinden in die garage. De wanden zijn in gebruik voor parkeerruimte. Enige mogelijkheid is de keerlus aan het einde vd garage. De bovenverdieping en benedenverdieping. Alternatief: de fietsenstallingen rondom het station.
III) WSM- spoorherinnering idee Teko Salverda, suggestie Ineke: stichting midden Delfland, aansluiten bij de stichting van het stationnetje in Schipluiden. Zij kan contact leggen. Het boek van Hans van Lith blijft bij Astrid voorlopig.
IV) stationsgebied en busplein mooier maken. De beelden spreken voor zich. Hier moet iets gebeuren, vanaf 2019 zet Astrid zich hiervoor in via Delft Design
->Suggestie: Kunnen we iets aan Nathalie van der Hak – Delfts Peil overdragen?

Verbindingen leggen:
Simon Huiberts vertelt over zijn stichting en ideeën: stichting Delft Bloeit opgericht om de boel te vergroenen. Het rommelige zooitje naast het stadskantoor, zand, was hem een doorn in het oog. Hij heeft gebruik gemaakt van die lege ruimte door daar een tulpenveld aan te leggen. En er komt nog een keer een tulpenveld! De bouw begint pas in mei 2019 (als de tulpen klaar zijn). in dat tulpenveld komt een zitplek, boombank. Die theekoppen waren een hit, maar die zijn in korte tijd kapot geregend. Samenwerking met Nina Voets over Gouden Eeuw, toen tulpenbollen zo duur waren. Verwijzing maken vanaf daar naar hofjes in Delft. Er zijn meer ideeën zoals schaaktafels, we gaan het zien. Andere ideeën gaan over het vergroenen en verbloemen van de Gasthuisplaats. Dat mag ook guerilla-style! Simon: 1836 stadswallen raakten in onbruik. Zocher zou iets gaan doen. Misschien nu dan alsnog dat plan weer uit de ijskast trekken voor een wandelpad. Irma wil dat gaan doen

-> Jasper gaat Simon in contact brengen met Jurjen van Beek, van het plan van de groene ring rond de binnenstad .Presentatie WeSD-ideeën in TOP – feb 2019

-> Tijdens een TOP avond nog eens toelichten wat WeSD teweeg heeft gebracht. Breder: de invloed van burgers op grote projecten. In 3 casus Delft, Amsterdam en Rotterdam. Simon: er loopt studentenonderzoek naar wat is de invloed van burgers op projecten? In dat kader wordt Simon geïnterviewd. Jasper was bij de presentatie van Busquets in IAE ”hoe kunnen we helpen?” CCL sprak over een exportproduct over WESD. Het was bijzonder om mensen te betrekken, actief worden eigenaarschap. CCL kreeg een deurmat met WELKOM van WeSD. Dat werd nog gememoreerd bij het vertrek van CCL. WeSD was de onafhankelijke smeerolie. De bouwers waren blij met de actieve burgers die betrokken waren en suggesties deden. Het is heel goed gelukt.

11 wvttk: Simon: hoe zit het met de geluidsdetectie voor het Pijlermonument? Taufan ìs in gesprek met de TUDelft maar intussen wel moeilijk met welstand en geluidsvergunning.
agendatip: a.s. maandag 12 nov 2018 in Van der Mandelezaal over Spoorzone door Delphia Batavorum. met Jaap van der Bout, Isidoor Hermans.

12 samenvatting/ actielijst:
- In februari 2019 datum prikken voor presentatie WeSD -ideeën in TOP tijdens brede avond
- WSM: iemand moet dit idee oppakken. wie? aanbieden aan Nathalie van der Hak?
- WSM, Ineke kan contact tot stand brengen met Schipluidens stationnetje
- beeldarchief: bespreken met Eppo.
- Website gaat -na aanvulling in dec 2018 door Ron en Jitske- naar KB
- Papieren archief: overdragen aan archief Delft.
- spullen in de dozen bij Erik: zelf sorteren en erfenis verdelen.
- Jasper brengt Simon in contact met Jurjen van Beek over stadswallen/ groene ring
- Jasper maakt A3 met todolijst van over-te-dragen ideeën (DONE)
- Taufan informeert over digitaal archief bij Archief Delft (DONE)
- Erik bericht nader over financiële afronding
- Liquidatie wordt geeffectueerd vanaf 1-1-2019

Afsluiting met borrel op de mooie WeSD-jaren, als give away originele brokstukken van het Spoorviaduct en appeltjes uit eigen tuin van Jasper
Dank aan allen voor uw aanwezigheid!

verslag door Jitske Zitman - coördinator WeSD 
nog tot 1-1-2019 bereikbaar op info@werkplaatsspoorzonedelft.nl

naar het nieuwsoverzicht > >