Voor bewoners

Help mee scheppen! 

De bewoners van Delft zullen een aantal jaren getuige zijn van enorme bedrijvigheid in hun stad. Vrachtwagenchauffeurs, tunnelgravers en bouwers zullen met fors materiaal aan de slag gaan om de tunnel te graven en de spoorzone te bebouwen. Ze zullen bij het betreden van Delft niet altijd hun voeten vegen, hoewel WeSD hen dat heeft gevraagd.
Je kunt je storen aan de bouwwerkzaamheden, maar je kan ook meewerken aan het scheppen van een bruisende stad tijdens de bouwperiode. Het resultaat zal een Delft zonder scheidslijn zijn. Een Delft met een verbindende zone tussen het centrum en Delft-Zuid, waar het goed toeven is en Delft allure toont.
Aan die verandering kun je meewerken met WeSD, de bouwers en andere betrokken Delftenaren. Samen kunnen we projecten vorm geven, die de geschiedenis van het leven aan het spoor toont, meezingen of muziek maken bij de opera de laatste trein, mensen ontmoeten bij activiteiten in de spoorzone tijdens de Mooi Weer Spelen en .........
Vul zelf maar in.

Help mee scheppen!
Blijf niet langs de kant staan, maar help mee scheppen!

Ik word lid