ANBI-status

WeSD heeft sinds 2013 de status van 'culturele ANBI' bij de belastingdienst. Dit houdt een aantal mogelijke belastingvoordelen in, voor WeSD en voor gulle gevers.

Het ANBI register van de belastingdienst is een lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Donateurs aan een ANBI kunnen een belastingvoordeel genieten, hun gift aan een culturele ANBI is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Werkplaats Spoorzone Delft  is sinds 2013 aangemerkt als een culturele ANBI.

Hieronder vindt u de informatie waarmee wij voldoen aan de publicatie-eisen verbonden aan de ANBI-status.

1 naam: vereniging Werkplaats Spoorzone Delft

2 RSIN of fiscaal nummer: 816862771

3 contactgegevens: 
Postadres: Hertog Govertkade 7
2628 EA  Delft
info @ werkplaatsspoorzonedelft . nl (zonder spaties)

4 bestuurssamenstelling:
Astrid Keers - voorzitter
Erik Otto - penningmeester
Ron Witsenboer - secretaris
Jasper van Zwol 

5 beleidsplan: jaarplan 2016

6 beloningsbeleid: WeSD heeft geen eigen personeel in dienst, maar verleent opdrachten aan freelancers.
De bestuurders ontvangen geen beloning, wel recht op vergoeding van in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

7 doelstellingen: het bevorderen van innovatie en creativiteit. het betrekken van de Delftse bevolking bij de transitie in de Spoorzone Delft, actief meemaken.

8 verslag activiteiten: jaarverslag 2015

9 financiële verantwoording: jaarrekening 2015